Har jeg arvet håret til pappa?

Det er faktisk slik at de aller fleste menn blir tynne i håret på et eller annet tidspunkt i livet. Rundt halvparten av norske menn begynner å miste hår på hodet innen de fyller femti år. Dessverre er det slik at fenomenet rammer noen tidigere enn andre. De fleste unge gutter har en kompis eller to hvor vikene trekker seg bakover i høyere tempo enn hos de andre.

Bestill nå – fire uker til kun 149,-

Hva er egentlig årsaken til at mange menn mister håret i ung alder?

Dersom vikene kryper bakover og håret tynnes ut er sannsynligheten stor for at man har androgen alopeci (arvelig hårtap). 95% av alt hårtap hos menn skyldes denne genetisk betingede tilstanden. I tillegg til arv er alder og hormoner vesentlige elementer i prosessen med å miste håret.

Arv

Androgen alopeci (AA; arvelig hårtap; mannlig skallethet) er genetisk betinget – det vil si at det er arvelig. Dette betyr at det bare er de som har fått AA-genene med seg fra foreldrene sine, som kan få denne formen for hårtap. Androgen alopeci er et normalfenomen – ikke en sykdom/lyte – hele 95% av alt hårtap skyldes AA.

Androgen alopeci nedarves til både menn og kvinner, men det er i hovedsak hos menn at hårtapet kommer til uttrykk i tidlig alder.

Fire uker til kun 149,- BESTILL NÅ!

Alder

Når hårtapet starter og hvor raskt det utvikler seg, varierer veldig. Noen opplever at det beste er å barbere seg med en gang, mens andre forsøker å holde en frisyre så lenge som mulig. Hos en liten prosent menn starter hårtapet allerede før fylte 20 år. Dog ser man at håret blir tynnere første etter fylte 25 og opp mot 30 hos de fleste.

Hormoner

Rent teknisk skyldes hårtap at hårsekkene på hodet til de med AA er mer sensitive overfor mannlige kjønnshormoner (androgener), enn hos personer uten AA. Dette betyr at når gutter blir menn og testosteronnivåene i kroppen øker, så vil hårfolliklene (hårsekkene) bli påvirket slik at produksjonen av hårstrå stopper opp (hårfolliklene «strander» i hvilefasen).

Les om Stian Øvretveit-Heimtun og hvordan han visste at hårtapet ville komme 

 

Provexin®A100HF

Provexin®A100HF* er et middel som påføres hodebunnen der hårtapet finner sted. Produktet inneholder ingredienser som skaper gode vekstbetingelser ved hårtap som følge av androgen alopeci (arvelig hårtap).

Produktet er utviklet i Sverige, og et studie utført ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg viste at hos halvparten av dem som brukte Provexin®A100HF, økte hårveksten med hele 50 %.

I noen av tilfellene kunne legene se endringer i hårveksten allerede etter fire uker, for forsøkspersonene selv ble effekten naturligvis tydelig noe senere. Dette kan forklares med at den første hårveksten kommer i form av vellushår (mykt og upigmentert hårhår), men når håret fortsetter å vokse blir hårstråene tykkere og hårveksten normal igjen. Provexin®A100HF har ingen påviste bivirkninger.

* Provexin®A100HF er registrert som medisinsk utstyr i klasse I i EU.

Bestill NÅ!