Provexin®A100HF – Hair Growth Formula

Provexin® A100HF has a documented effect on androgenic alopecia (hereditary hair loss). As many as 95% of all men who lose hair have androgenic alopecia. The degree of hair loss is usually a combination of heredity, hormonal factors and increasing age.
Provexin® is EU-registered as medical device class I.

Provexin® can help you:
– Get back hair you have lost
– Prevent further hair loss

How does Provexin® work?

Provexin® contains 1,5-pentanediol, the patented pollen extract A100, as well as the micro-nutrients vitamin E, biotin and zinc.
It is an easy-to-use home treatment. You simply massage the product on the affected area twice a day – morning and evening. You do not wash it out and you can style your hair as usual afterwards. Hair growth takes time, and it is individual how quickly you experience the effect. It can take 5-7 months before the results become clearly visible. The first hair that appears will be thin and unpigmented – later your normal hair will start to grow.
The product is not miracle cure for hereditary hair loss, but will remove the effect of the problem as long as you use the product.

Where can you purchase Provexin®?

Provexin® in distributed by Norvital AS and can only be bought online. We currently do not ship outside Norway, Sweden, Denmark, Finland and Czech Republic.

Only 149 kr for first package

Order Provexin for only 149 kr on first package. The package contains Provexin for about 4 weeks use. When you order Provexin® you sign up for a monthly subscription, the price for further shipments are 298kr.

 • There is no binding period or notice period
 • You have 14 days full return policy
 • Always free postage
 • A new package is sent every four weeks

kjøpsbetingelser og våre personvernvillkår

 

Kjøpsbetingelser

 

Avtalevilkår for NutraQ Norge AS
Sist oppdatert 10. Mai 2018.

Vi garanterer deg:
• Betaling med faktura
• Ingen bindingstid
• 14 dagers angrerett
• Levering innen to uker

Generelt
Disse vilkår gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge

Parter
Selger er: NutraQ Norway AS
Pb3034 Elisenberg, 0207 Oslo.
Telefonnummer 987 01 416
E-post adresse kundeservice@provexin.no

Foretaksnummer 993 905 607, og blir i det følgende benevnt “NutraQ Norway”, “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av NutraQ Norway.

Abonnement
NutraQ Norway selger produktene på løpende abonnementsbasis i henhold til valgt leveringsfrekvens uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Abonnementet kan sies opp fortløpende. Unntaket er når produkter allerede er sendt fra oss, normalt 10 dager før du skal motta neste levering. Du forplikter deg derfor til å motta og betale for denne leveringen.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet.

Ekstra kjøpstrygghet
Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å pause, endre eller avslutte ditt abonnement.

Leveranse
Vi sender våre forsendelser med Posten. Din bestilling kommer hjem i din postkasse ca. 7-14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse, og som vedlegges alle forsendelser. For bestilling gjennom enkelte kanaler kan ordrebekreftelsen også bli sendt per
e-post og/eller SMS. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes
på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Betaling
Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse, og du har normalt 16 dagers betalingsfrist, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter og gebyrer. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser
Våre priser er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer vil bli informert i god tid før endringene trer i kraft. Introduksjonstilbudene gjelder kun nye kunder.

Porto- og ekspedisjonsgebyr
Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser så fremt ikke annet er avtalt. Uavhentede bestillinger på postkontoret kan ha en returkostnad tilsvarende Postens gjeldende satser.

Angre – og returrett
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må du dekke dette verditapet. Ved bruk av angreretten må du dekke kostnaden ved å sende varen i retur. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen. De påfølgende varer i abonnementsavtalen er identisk med den første varen. Det er således ikke angre- og returrett på de varer du mottar etter den første pakken. Forsendelser som returneres til NutraQ Norway via postoppkrav vil ikke bli hentet.

Reklamasjon
Dersom den leverte varen har mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger en melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten er begrenset til reklamasjoner innen varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen, og senest 2 år etter at du mottok varen. Ved for sen reklamasjon taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Reklamasjonsretten gjelder i tillegg til angreretten.
Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Personopplysninger
Vi behandler alle personopplysninger konfidensielt og i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg eller les vår personvernerklæring på www.provexin.no.

Kundeservice
Du når Kundeservice på telefon 987 01 416 hverdager kl. 08.30-16.30. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til kundeservice@provexin.no. Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Kundeservice kan også hjelpe deg med å skreddersy en forsendelse som passer for nettopp deg.
For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt Kundeservice.

Klager
Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukertilsynet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, eller gå inn på forbrukerradet.no og bruk deres elektroniske klageskjema. Du kan også bruke EU-kommisjon- ens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen på https://webgate.ec.europa.eu/odr

Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett.

Forbehold og ansvarsbegrensninger
Norvital tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje. Norvital tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer samt leveringsproblemer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Endring av vilkårene
Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/ eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte avtalevilkår. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkår sammen med første ordinære forsendelse.

Tilleggsvilkår for e-handel
Dersom varen(e) er bestilt gjennom internett gjelder følgende tilleggsvilkår utover øvrige avtalevilkår. Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra NutraQ Norway AS.

Informasjon om vår behandling av personopplysninger om forbrukere, kunder og forretningsforbindelser

 

Oppdatert mars 2024.

I dette dokumentet finner du informasjon om behandlingen av personopplysninger* som utføres av Provexin som er en del av NutraQ Norway AS. Det aktuelle selskapet omtales nedenfor som «NutraQ», «vi» eller «oss».

*Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

 

1. Formålene med vår behandling av personopplysninger, typer av personopplysninger, rettslig grunnlag, og lagringstid.

1.1 Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av norsk lovgivning, inkludert personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Formålene for NutraQs behandling av personopplysninger er i korte trekk å håndtere henvendelser fra forbrukere og andre, å levere tjenester eller produkter, å håndtere eller tilpasse kommunikasjon og markedsføring, å tilpasse og forbedre produktutvikling og produksjon av tjenester eller produkter eller å håndtere samarbeid og kommunikasjon med forretningsforbindelser. Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse.

1.2 Formålet med å benytte personopplysninger og hvilke typer personopplysninger vi skal benytte, vil

 • vi enten ha opplyst deg om;
 • fremgå av sammenhengen i din kontakt med oss (for eksempel at du oppgir navn og
  e-postadresse ved påmelding til et nyhetsbrev);
 • eller være beskrevet i punkt 1.4 – 1.10 nedenfor.

1.3 I punkt 1.4 – 1.10 nedenfor får du mer informasjon om vår personopplysningsbehandling i ulike situasjoner der du har vært i kontakt med oss. Informasjonen beskriver hvilke spesifikke formål personopplysningene dine behandles for, hvilke kategorier av personopplysninger NutraQ behandler, på hvilket rettsgrunnlag NutraQ støtter behandlingen, og hvor lenge NutraQ lagrer personopplysningene.

Merk at flere av punktene med informasjon kan være relevant for deg samtidig, for eksempel dersom du besøker vår nettside (punkt 1.4) og kjøper varer (1.7) og i forbindelse med kjøpet oppretter en profil i vår kundeklubb (1.6).

1.4 Besøk på våre nettsteder – Informasjonskapsler og lignende teknologier («cookies»)

1.4.1 NutraQs nettsteder benytter informasjonskapsler og lignende teknologier (heretter samlet omtalt som «cookies») som lagres på PC-en, mobiltelefonen eller nettbrettet ditt, vanligvis gjennom bruk av en nettleser. Cookies benyttes bl.a. for å sørge for sikker innlogging, gi besøkende bedre brukeropplevelse, gi tilgang til ulike nettstedfunksjoner, skille de besøkende på nettstedet fra hverandre, analysere hvor godt nettstedet og nettjenestene våre fungerer, og for å kunne foreta brukertilpasset, interessebasert annonsering. Dette innebærer større eller mindre grad av bruk av personopplysningene til nettsidebrukerne – som beskrevet nedenfor – og hjelper oss å forbedre nettstedet og gjøre vår digitale kommunikasjon mer relevant for mottakerne.

1.4.2 Besøkende kan frivillig velge å godkjenne bruk av cookies, gjennom innstillinger på vår nettside eller i nettleseren. Du kan endre innstillingene i nettleseren din slik at du enten blokkerer cookies fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt cookie. Du kan også slette cookies når som helst ved å gå til innstillingene i nettleseren din. Hvordan dette gjøres avhenger av hvilken nettleser du bruker. Les «innstillinger/alternativer for internett/personvern» eller tilsvarende meny i din nettleser for å få nærmere instruksjoner om hvordan din nettleser fungerer. Vær oppmerksom på at om du sier nei til cookies, kan det påvirke funksjonaliteten på vårt, så vel som andre, nettsteder.

1.4.3

Type personopplysninger som behandles med cookies: IP-adresse, type enhet og operativsystem, posisjon, atferd på nettsted, klikk, tid på nettsted mv
Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Ytelsesbaserte cookies: Disse tillater oss å telle besøk og kildene til trafikken, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss å vite hvilke sider som er mest og minst populære, og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. All informasjon som disse cookies samler er aggregert og derfor anonym. Hvis du ikke tillater disse cookiene, vet vi ikke når du har besøkt nettstedet vårt. Ditt samtykke Se 1.4.4 (under tabellen)
Funksjonsbaserte cookies: Disse gjør det mulig for nettstedet å tilby forbedret funksjonalitet og tilpassing. De kan være satt av oss eller av tredjepartsleverandører hvis tjenester vi har lagt til våre sider. Hvis du ikke tillater disse cookies, kan det hende at noen eller alle disse tjenestene ikke fungerer som de skal.

 

Ditt samtykke Se 1.4.4 (under tabellen)
Nødvendige cookies: Disse er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i våre systemer. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger som gjøres av deg, som utgjør en forespørsel om tjenester, for eksempel innstilling av personverninnstillinger, logging inn eller utfylling av skjemaer. Du kan stille inn nettleseren til å blokkere eller varsle deg om disse cookies, men noen deler av nettstedet vil da ikke fungere. Disse cookies lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon.

 

NutraQs berettigede interesse i at nettsidene våre skal fungere for besøkende Se 1.4.4 (under tabellen)
Målrettede cookies: Disse settes av våre annonseringspartnere. De kan bli brukt av disse selskapene til å bygge en profil av dine interesser og vise deg relevante annonser på andre nettsteder. De lagrer ikke personlig informasjon direkte, men er basert på unik identifikasjon av din nettleser og internett-enhet. Hvis du ikke tillater disse cookies, vil du oppleve mindre målrettet annonsering.

 

Ditt samtykke Se 1.4.4 (under tabellen)

1.4.4 Ønsker du flere detaljer om informasjonskapsler som kan brukes av dette nettstedet, hva de benyttes til, tredjepartstilgang til opplysninger samlet med informasjonskapsler, og hvor lenge de brukes, kan du finne en liste med spesifikasjoner i informasjonsboksen om informasjonskapsler som åpnes når du går inn på nettsiden, under «Informasjonskapselinnstillinger», eller i form av at klikkbart skjold-ikon, vanligvis tilgjengelig nederst til venstre, når du besøker nettsidene våre.

 

1.5 Konkurranser og andre kampanjer

Type personopplysninger: Fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, svar eller annet bidrag i konkurranse, for eksempel bilde av deg selv, etc.
Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Administrasjon av din deltagelse i kampanje, inkludert å ta kontakt med deg dersom du vinner. Nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg (deltagelse i kampanje).

I noen tilfeller har du også gitt samtykke ved registrering 

Opplysninger slettes innen rimelig tid etter at kampanjen er gjennomført. Tidspunktet for sletting vil kunne være spesifisert i kampanjebetingelsene.
Publisering av vinnere i kampanje/konkurranse på nettside eller i sosiale medier Ditt samtykke Opplysninger forblir publisert så lenge publiseringen anses relevant for NutraQ-selskapets markedsføring av konkurransen, men vi vil også stanse publiseringen av opplysningene om du trekker tilbake ditt samtykke.

 

1.6 Lojalitetsprogram eller kundeklubber, og abonnement på nyhetsbrev og tilbud fra oss

Type personopplysninger: Fullt navn, alder, kjønn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, fødselsdato, opplysninger om hvilke varer eller tjenester du har kjøpt i våre nettbutikker og tidspunkt for kjøp, dine samtykker til kommunikasjon fra oss og historikk for dette.
Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Administrering av medlemskap i kundeklubb, lojalitetsprogram eller abonnement på nyhetsbrev og tilbud, som gir tilgang på tilbud og annen informasjon om våre produkter. Nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg.

I noen tilfeller har du også gitt samtykke ved registrering 

Informasjonen brukes til du trekker tilbake samtykket ditt eller opptil 12 måneder etter at du avslutter abonnementet eller medlemskapet. For kunder med aktive lojalitetspoeng lagrer vi kundedata i opptil 36 måneder. 
Sending av nyhetsbrev og tilbud til medlem i kundeklubb eller lojalitetsprogram, eller abonnent på nyhetsbrev og tilbud. Nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg.

I visse tilfeller har du i tillegg avgitt samtykke ved påmelding.

Informasjonen brukes til du trekker tilbake samtykket ditt eller opptil 12 måneder etter at du avslutter abonnementet eller medlemskapet. For kunder med aktive lojalitetspoeng lagrer vi kundedata i opptil 36 måneder. 
Personlig tilpasning av innhold i nyhetsbrev og tilbud, for at henvendelsen skal samsvare med dine antatte preferanser med tanke på våre produkter og tilbud.

Tilpasningen er basert på opplysninger du har oppgitt til oss i forbindelse med påmelding mv, samt hvilke produkter du har kjøpt i våre nettbutikker og tidspunktene for kjøp.

NutraQs berettigede interesse i effektiv markedsføring. Informasjonen brukes til du trekker tilbake samtykket ditt eller opptil 12 måneder etter at du avslutter abonnementet eller medlemskapet. For kunder med aktive lojalitetspoeng lagrer vi kundedata i opptil 36 måneder. 
Personlig tilpasning av innhold i nyhetsbrev og tilbud fra NutraQ, for at henvendelsen skal samsvare med dine antatte preferanser med tanke på våre produkter og tilbud.

Tilpasningen er basert på opplysninger du har oppgitt til oss i forbindelse med påmelding mv, samt hva du har kjøpt i våre nettbutikker og tidspunktene for kjøp og i tillegg opplysninger fra tredjeparter, som bedre gjør oss i stand til å forutse hvilke produkter du kan være interessert i, slik som (i) antatt inntekt, interesser og familiesituasjon, (ii) hvilke nettsider du har besøkt og annonser du har trykket på, (iii) dine klikk i våre nyhetsbrev

Ditt samtykke. Informasjonen brukes til du trekker tilbake samtykket ditt eller opptil 12 måneder etter at du avslutter abonnementet eller medlemskapet. For kunder med aktive lojalitetspoeng lagrer vi kundedata i opptil 36 måneder. 
Din oppsamling av bonuspoeng eller lignende, for å kunne gi deg ulike fordeler. Nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg.

 

Slettes innen 36 måneder etter at du har sagt opp abonnementet eller medlemskapet. 
Basert på ditt kjøp av produkter i vår nettbutikk, kan vi tilpasse visning av annonser på internett til andre personer med lignende egenskaper/
interesser som deg.
NutraQs berettigede interesse i effektiv markedsføring. Slettes innen 36 måneder etter at du har sagt opp abonnementet eller medlemskapet. 

 

1.7 Kjøpe varer eller tjenester fra oss i nettbutikker eller ved telefonsalg

Type personopplysninger: Fullt navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, kjøps- og leveransehistorikk, fødselsdato, plassering av produkt i handlevogn på nettside
Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Administrering av brukerkonto i nettbutikk, som medfører lagring av kontaktopplysninger og dine bestillinger.

 

Nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg.

NutraQs berettigede interesse i å gi god kundepleie.

Opplysninger lagres inntil du sletter din brukerkonto, der det er aktuelt. 
Håndtering av ordre om kjøp av vare eller tjeneste og leveranse av denne, sending av ordrebekreftelse til deg samt oppfølging av eventuelle klager/reklamasjoner. Nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, og for å oppfylle dine kjøpsrettslige rettigheter og våre plikter. For kunder med en registrert kundeprofil/konto: Data om pågående og tidligere kjøp bevares til du ber om at de slettes, eller opptil 36 måneder til du sier opp abonnementet eller medlemskapet ditt.
Lagring av regnskapsmessige opplysninger om leveranse At NutraQ må oppfylle en lovmessig forpliktelse Lagringstiden følger av regnskapslovgivningen.
Dersom du har logget inn som en bruker på en av NutraQs nettbutikker og har produkter i handlekurven uten å fullføre handelen eller sjekke ut, kan vi lagre opplysningen om handlekurven slik at vi kan sende deg e-post med påminnelse om handlekurven på et senere tidspunkt. Dette vil bare skje dersom du er medlem i kundeklubb eller lojalitetsprogram, eller abonnement på nyhetsbrev og tilbud, se 1.6. Berettiget interesse i salg og markedsføring av våre produkter Slettes innen tre måneder.

 

Bruk av opplysning om kjøp i analyse av kjøpstrender, for tilpasning av kommunikasjon, reklame og lagerbeholdning. NutraQs berettigede interesse i effektiv kommunikasjon med forbrukere. Kun anonymisert data brukes (se 2.2).
Henvendelse om markedsføring og salg av våre produkter per telefon NutraQs berettigede interesse i salg av produkter Informasjonen brukes i opptil 12 måneder til du sier opp abonnementet eller medlemskapet ditt, eller du ber om at vi slutter å kontakte deg med telefonsalg. For kunder med aktive lojalitetspoeng lagrer vi kundedata i opptil 36 måneder. For andre personer hentes telefonnumre fra registrene til tredjeparter og lagres ikke av NutraQ 

 

1.8 Henvendelser til oss om våre produkter, tjenester eller virksomhet

Type personopplysninger: Fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, innhold i henvendelse til NutraQ
Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Å behandle henvendelser om informasjon, veiledning, reklamasjoner, klager, krav etc. NutraQs berettigede interesse i god kundepleie.

Å gjennomføre avtale med forbruker som henvender seg.

I visse saker kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler NutraQ-selskapet, for eksempel for å oppfylle et krav om reklamasjon, eller å bokføre betalingsopplysninger i henhold til bokføringsloven.

Vi sletter personopplysninger knyttet til henvendelser og klager i tråd med lagringsregler for kundedata som nevnt i 1.6 og 1.7 
Bruk av henvendelser til å tilpasse NutraQs produkter, tjenester eller markedsføring. NutraQs berettigede interesse i å tilby gode produkter, tjenester og markedsføring.

 

Vi sletter personopplysninger knyttet til henvendelser og klager i tråd med lagringsregler for kundedata som nevnt i 1.6 og 1.7 
Bruk av henvendelser i forbindelse med tilbakekall av produkter. NutraQs berettigede interesse i å tilby gode produkter.

I visse tilfeller kan behandlingen være nødvendig av sikkerhetshensyn, især for å verne menneskers liv og helse.

Vi sletter personopplysninger knyttet til henvendelser og klager i tråd med lagringsregler for kundedata som nevnt i 1.6 og 1.7 
Behandling av andre henvendelser NutraQs berettigede interesse i god kundepleie.

 

Vi sletter personopplysninger knyttet til henvendelser og klager i tråd med lagringsregler for kundedata som nevnt i 1.6 og 1.7 

 

1.9 Deltakelse i markedsundersøkelser

Type personopplysninger: Fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, alder, dine svar i markedsundersøkelsen
Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Markedsundersøkelse på e-post eller andre elektroniske kanaler.

Hensikten er å forbedre våre produkter og markedsføring.

Samtykke eller avtale med deg (medlemskap) gir oss grunnlag for henvendelsen.

Behandlingen av dine svar har grunnlag i vår berettigede interesse i å forbedre egne produkter og markedsføring

Svarene blir umiddelbart anonymisert (se 2.2).

 

1.10 Annen behandling av personopplysninger om våre forretningsforbindelser

Type personopplysninger: Fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, stillingstittel, kommunikasjon, deltakelse i møter med oss, innspill gitt på møter, forretningsmessige observasjoner og omtaler, bilde, lyd og filmopptak, allergier, funn i antikorrupsjon og compliance-screening.
Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Håndtering av dialog, henvendelser og møter, samt referater, notater, opptak og transkriberinger fra kontakt og kommunikasjon, for eksempel møter.

 

Behandlingen kan være nødvendig for å oppfylle en avtale med din bedrift eller å utføre gjøremål i forkant av slik avtale.

 

Grunnlaget kan også være vår legitime interesse, slik som for å:
(i) kunne forbedre våre varer, tjenester, produksjon, import eller andre deler av virksomheten

(ii) gjennomføre forretningsstrategiske vurderinger og beslutninger

(iii) sikre godt samarbeid og kundepleie.

 

Grunnlaget for behandling av opptak fra Teams-møter og lignende vil vanligvis være samtykke.

 

Informasjon om allergier vil bli håndtert etter samtykke.

Så lenge det er forretningsmessig behov for lagring.
For å sikre etterlevelse av regelverket om sanksjoner, samt etterlevelse av antikorrupsjonsregelverket, kan NutraQ gjennomføre screening av eksterne tredjeparter som NutraQ og forretningsenhetene har eller vil etablere relasjoner til. Personopplysninger vil også bli kryssreferert mot sanksjoner og svindeldatabaser for denne aktiviteten. Eksempler på slike databaser er Bureau van Dijk, som vil innhente resultatene for oss, og kan avsløre informasjon om våre bedriftskunders ledere og personer i ledelse eller styrevervs kriminelle rulleblad. For informasjon om hvordan Bureau van Dijk behandler personopplysninger, vennligst klikk her. Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å oppfylle våre regulatoriske forpliktelser og for å sikre at våre motparter er innenfor akseptabel risiko (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).

 

I de fleste tilfeller vil det ikke være lagring av personopplysninger. Personopplysninger kan imidlertid lagres i særlige tilfeller så lenge det anses nødvendig for å dokumentere etterlevelse av lover og forskrifter, eller av kontraktsansvarsgrunner.

 

 

2. Sletting og anonymisering

2.1 Personopplysningene slettes etter lagringstiden som er oppgitt i tabellene i punkt 1.4 – 1.9.

2.2 Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Dette kan for eksempel være aktuelt ved bruk av informasjonen i vårt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, og for å tilpasse og utvikle NutraQs markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

3. Behandling av personopplysninger via tredjeparter

3.1 NutraQ vil kunne benytte tredjeparter (databehandlere) for behandling av dine personopplysninger. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler vi inngår med slike parter, i henhold til gjeldende lovgivning.

3.2 Personopplysningene vil normalt lagres i, og behandles fra, land innenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS).

3.3 NutraQ vil i visse tilfeller kunne inngå avtaler med databehandlere i tredjeland (land utenfor EØS). I slike tilfeller vil grunnlaget for overføring være et av følgende:

 1. Landet er godkjent av EU-kommisjonen i henhold til en adekvansbeslutning, noe som betyr at landet ivaretar personvernet på en måte tilsvarende det som kreves for land i EØS; eller
 2. NutraQ har inngått avtale med databehandleren på grunnlag av standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen (kontakt oss med skjemaet i punkt 4.1 om du ønsker et eksemplar av disse); eller
 3. Annet godkjent overføringsgrunnlag.

3.4 Ved behandling i.h.t. punkt ii) eller iii) over, gjennomfører NutraQ vurderinger av beskyttelsesnivået i tredjeland der personopplysninger behandles. Der det viser seg å være nødvendig, iverksetter NutraQ ytterligere tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået for personopplysninger er tilsvarende det som kreves av databehandlere i EØS.

4. Dine rettigheter – Kontaktpunkter hos NutraQ.

4.1 Innledning – og kontaktpunkter for å utøve dine rettigheter

Dersom du ønsker å oppdatere eller trekke tilbake dine samtykker, eller ønsker å se, rette eller slette dine personopplysninger i sammenheng med en tjeneste fra oss, slik som nyhetsbrev på e-post, bruker på nettbutikk, eller kundeklubb, så kan du gjøre slike endringer på «min side» e.l, eller å klikke på lenke nederst i nyhetsbrev.

Dersom du ønsker å utøve andre rettigheter du har i sammenheng med vår behandling av dine personopplysninger – se punktene 4.2 til 4.8 under – bes du om å kontakte oss ved å sende oss en e-post på gdpr@nutraq.com. 

4.2 Retten til retting

Du har krav på å få uriktige personopplysninger om deg rettet uten ugrunnet opphold, og til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.

4.3 Retten til sletting

Du har rett til å få personopplysninger om deg slettet uten ugrunnet opphold, i følgende tilfeller:

 1. personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for,
 2. dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen,
 3. du protesterer mot behandlingen, og NutraQ ikke har berettigede interesser i behandlingen som overveier din interesse i at den skal opphøre (se punkt 4.7 under), eller
 4. personopplysningene er blitt behandlet ulovlig.

NutraQ plikter likevel ikke å slette personopplysningene dine dersom det er nødvendig for NutraQ å fortsette å behandle personopplysningene dine for å oppfylle forpliktelser i henhold til nasjonal rett, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

4.4 Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke der hvor dette er NutraQs rettslige grunnlag til behandlingen av dine personopplysninger. I så fall vil NutraQ avslutte slik behandling av personopplysninger.

 

4.5 Retten til tilgang og dataportabilitet

Du har rett til å få opplyst om NutraQ behandler personopplysninger om deg. Da har du rett på informasjon om behandlingen, herunder hvilke personopplysninger som lagres og hvordan de behandles. Denne informasjonen vil du motta kostnadsfritt, med mindre begjæringen skjer gjentatte ganger. I så fall kan NutraQ kreve et rimelig vederlag for å behandle begjæringen.

 

Du har rett til å motta personopplysninger som du har gitt til NutraQ, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å få overført nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig, forutsatt at behandlingen er basert på samtykke eller avtale, og behandlingen utføres automatisk.

4.6 Retten til begrensning av behandling

 

Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, i følgende tilfeller:

 1. du bestrider riktigheten av personopplysningene, og begrensningen gjelder da i en periode som gjør det mulig for NutraQ å kontrollere riktigheten av personopplysningene,
 2. behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses,
 3. NutraQ ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller
 4. du har protestert mot behandlingen av personopplysninger i påvente av kontrollen av om hvorvidt NutraQs berettigede interesse i behandlingen overveier din interesse i at den opphører.

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er blitt begrenset skal slike personopplysninger, bortsett fra lagring, bare behandles med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne noen andres rettigheter. Dersom du har fått behandlingen av dine personopplysninger begrenset, skal NutraQ varsle deg før nevnte begrensning av behandlingen oppheves.

4.7 Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som har grunnlag i NutraQs berettigede interesser. NutraQ vil i et slikt tilfelle stanse behandlingen av dine personopplysninger, med mindre NutraQs berettigede interesse i behandlingen overveier din interesse i at den opphører, eller behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du har også rett til å protestere mot NutraQs bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Dersom du benytter denne retten, skal NutraQ avslutte slik bruk av personopplysningene.

4.8 Retten til å klage på vår behandling av dine personopplysninger

Dersom du mener at vi ikke har overholdt de rettigheter du har i forhold til personopplysninger vi behandler om deg, ville vi satt pris på om du kontaktet oss via skjemaet i punkt 4.1. Du kan be om å få henvendelsen din vurdert av NutraQs personvernombud (Data Protection Officer) ved å spesifisere dette i din henvendelse til oss.

Du har også rett til å klage over NutraQs behandling av dine personopplysninger til den aktuelle tilsynsmyndigheten. For personer i Norge gjøres dette ved å sende en klage til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

5. Endringer av personvernerklæringen

NutraQ vil kunne justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Du kan selv til enhver tid besøke denne siden og verifisere om oppdateringer er foretatt. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert som fremsatt øverst på siden.