Studie viste gode resultater

Klinisk studie og flere tester foretatt på Provexin®A100HF er entydig i sine resultater. Det er ingen tvil om at om at produktet har effekt, men det er viktig at man begynner så snart som mulig etter at hårtapet har startet.

Hør fagmiljøet fortelle

Provexin®A100HF har dokumentert effekt mot hårtap. Produktet har blitt testet i en studie* utført på Sahlgrenska Universitetssykehus i Göteborg. I løpet av perioden fant man at mer enn halvparten av deltakerne fikk mer enn 50% mer hårvekst, mens en tredjedel opplevde mer enn 100% økning i gjenvekst av hår.

En randomisert, dobbeltblindet placebo-kontrollert produkttest, utført av hudleger i Berlin i 2010, viste en klar trend mot forbedring i hårtetthet. Forsøkspersonene selv kunne tydelig se forskjell etter noen måneder. 59 personer av begge kjønn i aldersspennet 18-55 år.

Bestill Provexin her.

Jan Faergemann, professor i dermatologi, har ledet studien ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg. Han har flere tiårs erfaring med behandling av ulike hudlidelser og har publisert en rekke studier innenfor dette fagfeltet.

Androgen alopeci er den vanligste årsaken til uønsket tap av hår på hodet. 95 % av alle menn som mister håret, har denne lidelsen. Også kvinner kan rammes av androgen alopeci, spesielt under eller etter overgangsalder, når balansen mellom kvinnelige og mannlige kjønnshormoner endres.

Fikk økt hårvekst

Hårtap påvirker den som rammes ikke bare fysisk, men også på det psykiske planet. Spesielt hos yngre menn og blant kvinner kan det oppleves tungt å miste håret fordi det er mer uvanlig og vekker mer negativ oppmerksomhet både hos en selv og hos omgivelsene.

Interessen for å delta i testingen av Provexin®A100HF var svært stor. Etter endt testperiode fant man at hos over halvparten av testpersonene økte hårveksten med mer enn 50 %, og nesten en tredel opplevde en økning på mer enn 100 %. Det synlige resultatet var imidlertid avhengig av utgangspunktet til deltakerne – altså hvor mye hår de hadde da testen startet.

Ja, jeg ønsker å bestille produktet!

Uten bivirkninger

Sammensetningen av ingrediensene og det faktum at det ikke var påvist bivirkninger, fanget interessen til forskerne. Gelen inneholder 1,5-pentandiol, det patenterte pollenekstraktet A100, samt mikronæringsstoffene vitamin E, biotin og sink. Pollen finnes naturlig rundt oss i naturen. I Provexin®A100HF er det dessuten den ikke-allergiske delen av pollenet som brukes, slik at alle som rammes av androgen alopeci, kan bruke middelet – inkludert pollenallergikere.

Viktig med rask behandling

Man må fortsette å bruke Provexin®A100HF for at effekten skal vedvare. Produktet kurerer ikke androgen alopeci, men påvirker hårvekst positivt ved jevnlig bruk. Det vil også kunne bidra til å motvirke ytterligere hårtap. Faktum er at hårsekken forsvinner helt etter lang tids inaktivitet. Etter fem-syv hår blir det derfor vanskeligere å få i gang hårveksten igjen.. Derfor er det viktig å behandle hårtap så raskt som mulig.

 

Studie:

Faergemann, J. and Hedner, T., The effect of A100 Gel, on Hair Growth, and Hair Quality: An explanatory study. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2016:6;19-23.

Bestill Provexin®A100HF nå