Studie viste gode resultater


Klinisk studie og produkttest er foretatt på produktet Provexin®A100HF.

Den vanligste årsaken til at menn mister hår er androgen alopeci, også kalt arvelig hårtap. Provexin®A100HF har gjennom en klinisk studie dokumentert positiv effekt på genetisk betinget hårtap.

Studie

Provexin®A100HF er et produkt som har klinisk dokumentert effekt mot hårtap forårsaket av androgen alopeci. Produktet er svenskutviklet og ble først testet ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg.

Ja, jeg vil bestille Provexin®A100HF.

Metode for å måle hårvekst

Metoden som er brukt i studien på Provexin®A100HF er at man avgrenser et område på hodet hvor antall hårstrå telles før og etter behandlingen.

16 personer fullførte studien, og over halvparten av testpersonene fikk mer enn 50% økning i hårveksten. 1/3 av testpersonene hadde en økning i hårvekst på mer enn 100%.

Prøv Provexin i dag du også!

Noen opplevde effekt allerede etter få uker, men for de fleste tok det to til tre måneder før effekten var synlig for dem selv.

Produkttest

I tillegg til studien som dokumenterer effekt, har produsenten også gjort en produkttest på et tysk uavhengig forskningsinstitutt i Berlin. Målet var å undersøke om behandling over 26 uker kunne øke hårveksten. 59 personer med androgen alopeci fullførte hele testperioden. Halvparten ble behandlet med produktet, mens den andre halvparten fikk placebo. Det gikk ikke å skille produktene gjennom lukt eller farge. Testen viste en klar trend mot forbedring i hårtetthet. Best forbedring ble målt hos personer hvor hårtapet hadde pågått i mindre enn 5 år.

Behandling med Provexin®A100HF bør derfor starte så snart man oppdager hårtap.

Studie:

Faergemann, J. and Hedner, T., The effect of A100 Gel, on Hair Growth, and Hair Quality: An explanatory study. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2016:6;19-23.

 

Bestill Provexin®A100HF nå