Studier viste gode resultater

Flere kliniske studier er foretatt på Provexin®A100HF. – Det er ingen tvil om at om at produktet har effekt, sier professor Jonas Müntzing.

Hør fagmiljøet fortelle

Derfor fungerer Provexin®A100HF mot arvelig hårtap (androgen alopeci).
Produktet er testet i åpne studier i henholdsvis Sverige, Tyskland og India, på til sammen mer enn 150 forsøkspersoner. Resultatene er basert på hårstråtelling, før/etter-bilder samt egenevaluering og viser at nærmere 60 % av forsøkspersonene fikk økt hårvekst. Noen opplevde effekt allerede etter få uker, men for de fleste tok det to til tre måneder før effekten er fremtredende.

Jan Faergemann, professor i dermatologi, har ledet studien ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg. Han har flere tiårs erfaring med behandling av ulike hudlidelser og har publisert en rekke studier innenfor dette fagfeltet.

Androgen alopeci er den vanligste årsaken til uønsket tap av hår på hodet. 95 % av alle menn som mister håret, har denne lidelsen. Også kvinner kan rammes av androgen alopeci, spesielt under eller etter overgangsalder, når balansen mellom kvinnelige og mannlige kjønnshormoner endres.

Fikk økt hårvekst

Hårtap påvirker den som rammes ikke bare fysisk, men også på det psykiske planet. Spesielt hos yngre og blant kvinner kan det oppleves tungt å miste håret fordi det er mer uvanlig og vekker mer negativ oppmerksomhet både hos en selv og hos omgivelsene.

Interessen for å delta i testingen av Provexin®A100HF var svært stor. Etter endt testperiode fant man at hos over halvparten av testpersonene økte hårveksten med mer enn 50 %, og nesten en tredel opplevde en økning på mer enn 100 %. Det synlige resultatet var imidlertid avhengig av utgangspunktet til deltakerne – altså hvor mye hår de hadde da testen startet.

Uten bivirkninger

Sammensetningen av ingrediensene og det faktum at det ikke var påvist bivirkninger, fanget interessen til forskerne. Gelen inneholder 1,5-pentandiol, det patenterte pollenekstraktet A100, samt mikronæringsstoffene vitamin E, biotin og sink. Pollen finnes naturlig rundt oss i naturen. I Provexin®A100HF er det dessuten den ikke-allergiske delen av pollenet som brukes, slik at alle som rammes av androgen alopeci, kan bruke middelet – inkludert pollenallergikere.

Viktig med rask behandling

Man må fortsette å bruke Provexin®A100HF for at effekten skal vedvare. Produktet kurerer ikke androgen alopeci, men påvirker hårvekst positivt ved jevnlig bruk. Det vil også kunne bidra til å motvirke ytterligere hårtap. Faktum er at hårsekken forsvinner helt etter lang tids inaktivitet. Etter fem-syv hår blir det derfor vanskeligere å få i gang hårveksten igjen.. Derfor er det viktig å behandle hårtap så raskt som mulig.

 

Studier:

Faergemann, J. and Hedner, T., The effect of A100 Gel, on Hair Growth, and Hair Quality: An explanatory study. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2016:6;19-23.

Bestill Provexin®A100HF nå