Studie viste gode resultater


Klinisk studie oggrundig produkttest er foretatt på produktet Provexin®A100HF.

Den vanligste årsaken til at menn mister hår er androgen alopeci, også kalt arvelig hårtap. Provexin®A100HF har gjennom et klinisk studie og en grundig produkttest godt dokumentert positiv effekt på genetisk betinget hårtap.

Studie

Provexin®A100HF er et produkt som har klinisk dokumentert effekt mot hårtap forårsaket av androgen alopeci. Produktet er svenskutviklet og ble først testet ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg. Resultatet var oppsiktsvekkende positivt!

Ja, jeg vil bestille Provexin®A100HF.

Metode for å måle hårvekst

Metoden som er brukt i studien på Provexin®A100HF, samt ved andre produkttester, er at man avgrenser et område på hodet hvor antall hårstrå telles før og etter behandlingen.

16 personer fullførte studien, og over halvparten av testpersonene fikk mer enn 50% økning i hårveksten. 1/3 av testpersonene hadde en økning i hårvekst på mer enn 100%.

Ja, jeg ønsker å bestille nå til 149,-!

Noen opplevde effekt allerede etter få uker, men for de fleste tok det to til tre måneder før effekten var synlig for dem selv. Dersom hårtapet har pågått over lang tid, kan det være vanskelig å få tilbake alt håret man har mistet. Det ble ikke registrert noen bivirkninger.

Produkttest

For å teste produktets virkning ytterligere, ble Provexin®A100HF testet på et tysk uavhengig forskningsinstitutt i Berlin. Målet var å undersøke om behandling over 26 uker kunne øke hårveksten, sammenlignet med placebo. (Randomisert, dobbeltblindet placebo-kontrollert produkttest.)

Etter fire ukers behandling med smøring morgen og kveld, kunne man se en klar trend mot økning av antallet hårstrå på et definert område på hodebunnen.

59 personer med androgen alopeci fullførte hele testperioden. Halvparten ble behandlet med produktet, mens den andre halvparten fikk placebo. Det gikk ikke å skille produktene gjennom lukt eller farge. Testen viste en klar trend mot forbedring i hårtetthet. Best forbedring ble målt hos personer hvor hårtapet hadde pågått i mindre enn 5 år.

Behandling med Provexin®A100HF bør derfor starte så snart man oppdager hårtap.

Studie:

Faergemann, J. and Hedner, T., The effect of A100 Gel, on Hair Growth, and Hair Quality: An explanatory study. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2016:6;19-23.

 

Bestill Provexin®A100HF nå