Kundeservice
Telefon: 98 70 14 16
E-post: kundeservice@provexin.no

Åpningstider mandag-fredag 08.30 – 16.30

Postadresse:
Norvital AS
Pb. 234 Manglerud
0612 Oslo

Besøksadresse:
Enebakkveien 117 A
0680 Oslo

Foretaksnummer: 988 393 517

Kontaktinformasjon for henvendelser fra media/presse: Mediakontakt

 

Fra og med 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til media@provexin.com.